• Marina Preko

    Zavjetrina s punom opremom

Informacije

marina Preko

Vezovi

Osnovna djelatnost luke nautičkog turizma Marine Preko je smještaj i briga za brodove u luci.

Ovisno o potrebama gostiju, nudimo sljedeće usluge korištenja vezova:

  • Godišnji vez - namijenjeni vlasnicima brodova, koji na brodu imaju drugi dom u Marini Preko

  • Mjesečni vez - namijenjen je prolaznicima koji iz tehničkih i organizacijskih razloga ostavljaju brod na odgovarajućoj lokaciji

  • Zimski vez - vrlo povoljna ponuda za vlasnike koji u proljeće i ljeto puno borave na brodu. Period počinje 1. 10. a završava 31. 3.

  • Ljetni vez - ponuda za vlasnike brodova koji brodom dođu provesti ljeto u Preku. Posebno se dogovara

  • Dnevni vez - namijenjen svima, čarter i vlasničkim brodovima i svima koji se skrivaju od nevere, popravili nešto, ili samo žele zaviriti u marinu da čuju što ima novo.

Korisni linkovi